Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin korzystania z Forum Dyskusyjnego

1. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Forum Postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i zasadami dobrego wychowania, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia czy naruszające własność intelektualną.

2. Złamanie zakazu, o którym mowa w pkt 1 spowoduje trwałe usunięcie z listy Użytkowników wraz z usunięciem treści Postów zamieszczonych przez takiego Użytkownika.

3. Administrator ma prawo do usuwania, zmiany, zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli uzna to za stosowne.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na Forum Dyskusyjnym.

Polityka Prywatności

1. Korzystając z serwisu internetowego www.kodekspolitetyczny.pl (zwanego dalej „Serwisem”) Użytkownicy akceptują zasady poniższej Polityki prywatności.

2. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu oraz Forum Dyskusyjnego oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Polityki prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w niej zawartych.

4. Polityka prywatności przedstawia zasady informujące użytkowników Serwisu o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania ewentualnych danych osobowych w ramach Serwisu.

5. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych ich administratorem jest właściciel Serwisu.

6. Dane osobowe Użytkowników Administrator może pozyskać w trakcie wyrażania głosu poparcia dla projektu Kodeksu Politetycznego oraz w trakcie rejestracji w celu pozostawienia Komentarza na Forum Dyskusyjnym.

7. Udzielenie głosu poparcia dla Kodeksu Politetycznego wymaga podania następujących informacji: adres IP z którego nawiązano połączenie z Serwisem.

8. Pozostawienie Komentarza na Forum Dyskusyjnym wymaga podania następujących informacji: adres IP z którego nawiązano połączenie z Serwisem, adres e-mail, imię i nazwisko lub pseudonim.

9. Dane osobowe, które zostaną udostępnione przez Użytkowników w trakcie pisania Postów na Forum Dyskusyjnym będą widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis z wyłączeniem adresu IP oraz adresu e-mail. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych osobowych publicznie udostępnionych przez Użytkowników na Forum Dyskusyjnym.

10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zmian w zakresie udostępnionych danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez zgłoszenie takiej potrzeby na adres poczty elektronicznej kroczynski@post.pl

11. Jeżeli Użytkownik udostępni dane osobowe, to będą one przechowywane bezpiecznie w bazie danych, przetwarzane z zachowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę, nie będą udostępniane osobom trzecim oraz będą chronione przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

12. Udostępniając dane osobowe Użytkownik świadomie zgadza się na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu dokonywania analizy skali poparcia dla projektu Kodeksu Politetycznego oraz analizy oceny ww. projektu przez Użytkowników.

13. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć wyłącznie informacje odnoszące się do projektu Kodeksu Politetycznego.

14. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w Polityce prywatności.

15. Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na adres kroczynski@post.pl

Informacja o Cookies

Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, w przypadki Serwisu www.kodekspolitetyczny.pl jest to informacja o udzieleniu poparcia oraz dane wpisane do formularza na Forum Dyskusyjnym. Cookies są także elementem liczników odwiedzin oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie (udzielił poparcia dla projektu).

CONTACT


Contact me

  • kroczynski@post.pl

    © 2015 - 2017 Politethics - Przemysław Kroczyński | Regulamin i Polityka Prywatności | Informacja o cookies

    facebook